Polityka prywatności Inopa

REZERWACJE MIESZKAŃ I CHARAKTER PREZENTACJI MIESZKAŃ (AKTUALIZOWANO 21.12.2021 r.)

 1. Rezerwacji można dokonać na wybrane mieszkanie na okres nie dłuższy niż 3 dni. Rezerwację można po upływie tego terminu ponowić. Deweloperowi przysługuje jednak prawo do odmowy przedłużenia rezerwacji.
 2. Warunkiem wprowadzenia bezpłatnej rezerwacji lokalu na czas wskazany w niniejszym Regulaminie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania ofert handlowych spółki INOPA Investment Centaurus Sp. z o.o. na adres email wskazany, a także podanie danych osoby rezerwującej, takich jak:
  • a) imię i nazwisko
  • b) numer telefonu,
  • c) adres e-mail.
 3. Rezerwacji można dokonać:
  • a) osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • b) telefonicznie,
  • c) lub e-mailem.
 4. Aby rezerwacja była ważna, konieczne jest jej potwierdzenie przez Dewelopera:
  • a) telefonicznie,
  • b) osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • c) lub e-mailem.
 5. Dzięki rezerwacji Klient zyskuje m.in.:
  • a) czas na przeanalizowanie oferty wraz ze wzorem umowy oraz dokumentami uzupełniającymi, a także uzgodnienie szczegółów transakcji,
  • b) możliwość skonsultowania w Dziale Aranżacji Dewelopera zakresu ewentualnych zmian w projekcie przedmiotowej nieruchomości,
  • c) możliwość ustalenia warunków finansowania za pomocą kredytu w porozumieniu z Działem Kredytów Dewelopera,
  • d) czas na przygotowanie się do podpisania umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacji.
 6. Rezerwacja jest bezpłatna i nie ma charakteru umowy, a jej wygaśnięcie lub rezygnacja nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla żadnej ze Stron.
 7. Jeżeli w czasie trwania rezerwacji Deweloper otrzyma zgłoszenie innej osoby zdecydowanej na zakup zarezerwowanego lokalu, pierwszeństwo transakcji posiada Klient, który dokonał rezerwacji.
 8. Deweloper jest uprawniony do sprzedaży zarezerwowanego mieszkania, jeżeli:
  • a) minie termin rezerwacji, którą został objęty lokal (rezerwacja wygaśnie) lub,
  • b) osoba rezerwująca zrezygnuje z rezerwacji przed upływem terminu.
 9. Rezerwacja może być przez Klienta odwołana:
  • a) telefonicznie,
  • b) osobiście w biurze sprzedaży Dewelopera,
  • c) lub e-mailem.
 10. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji (wszelkie przedstawiane materiały graficzne oraz tekstowe) podane w serwisie www.centaurus.pl nie stanowią oferty handlowej ani publicznego zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążące oferty handlowe są wydawane Klientom w Biurach Sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych INOPA INVESTMENT CENTAURUS SP. Z O.Oz siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 163
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji lokalu mieszkalnego/użytkowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisu prawaoraz INOPA S.A. i Klima- THERM Sp. z o.o.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub do dnia wniesienia sprzeciwu
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji rezerwacji
 2. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się pod formularzem kontaktowym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422). Zgoda powyższa może zostać przez Użytkownika odwołana poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: apartamenty@centaurus.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz tytułem maila: USUNIĘCIE Z BAZY NEWSLETTER.

 3. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane w serwisie nie stanowią oferty    handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.

 4. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się pod formularzem kontaktowym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422). Zgoda powyższa może zostać przez Użytkownika odwołana poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: apartamenty@centaurus.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz tytułem maila: USUNIĘCIE Z BAZY NEWSLETTER.
 5. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis internetowy www.centaurus.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi w postaci tekstowej, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na twardym dysku). Niosą one ze sobą takie informacje jak: nazwę strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • a) ułatwienia korzystania z serwisu,
  • b) zbieranie danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych demograficznych (wiek oraz płeć) służą do określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych,
  • c) zbierania statystyk, niezbędnych do celów analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu WWW, co przyczynia się do ulepszania jego struktury i zawartości.
  • d) serwis www.centaurus.pl wykorzystuje funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień Reklam.
 4. Serwis WWW wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:
  • a) session cookies (sesyjne) - przechowywane tymczasowo, do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
  • b) persistent cookies (stałe) - przechowywane są na urządzeniu końcowym przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 5. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie powyższych informacji, powinien on zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć w dziale „Pomoc” w pasku narzędzi przeglądarki internetowej.
 6. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOPA INVESTMENT CENTAURUS SP. Z O.O. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 163.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu a także przesłania informacji handlowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające zarządzające stroną www

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz przesłaniem informacji handlowej