Nota prawna

REZERWACJE MIESZKAŃ I CHARAKTER PREZENTACJI MIESZKAŃ (AKTUALIZOWANO 24.05.2017 r.)

 1. Rezerwacji można dokonać na wybrane mieszkanie na okres nie dłuższy niż 3 dni. Rezerwację można po upływie tego terminu ponowić. Deweloperowi przysługuje jednak prawo do odmowy przedłużenia rezerwacji.
 2. Warunkiem wprowadzenia bezpłatnej rezerwacji lokalu na czas wskazany w niniejszym Regulaminie jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania ofert handlowych spółki INOPA Investment Centaurus Sp. z o.o. na adres email wskazany, a także podanie danych osoby rezerwującej, takich jak:
  • a) imię i nazwisko
  • b) numer telefonu,
  • c) adres e-mail.
 3. Rezerwacji można dokonać:
  • a) osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • b) telefonicznie,
  • c) lub e-mailem.
 4. Aby rezerwacja była ważna, konieczne jest jej potwierdzenie przez Dewelopera:
  • a) telefonicznie,
  • b) osobiście w biurach sprzedaży Dewelopera,
  • c) lub e-mailem.
 5. Dzięki rezerwacji Klient zyskuje m.in.:
  • a) czas na przeanalizowanie oferty wraz ze wzorem umowy oraz dokumentami uzupełniającymi, a także uzgodnienie szczegółów transakcji,
  • b) możliwość skonsultowania w Dziale Aranżacji Dewelopera zakresu ewentualnych zmian w projekcie przedmiotowej nieruchomości,
  • c) możliwość ustalenia warunków finansowania za pomocą kredytu w porozumieniu z Działem Kredytów Dewelopera,
  • d) czas na przygotowanie się do podpisania umowy deweloperskiej lub umowy rezerwacji.
 6. Rezerwacja jest bezpłatna i nie ma charakteru umowy, a jej wygaśnięcie lub rezygnacja nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych dla żadnej ze Stron.
 7. Jeżeli w czasie trwania rezerwacji Deweloper otrzyma zgłoszenie innej osoby zdecydowanej na zakup zarezerwowanego lokalu, pierwszeństwo transakcji posiada Klient, który dokonał rezerwacji.
 8. Deweloper jest uprawniony do sprzedaży zarezerwowanego mieszkania, jeżeli:
  • a) minie termin rezerwacji, którą został objęty lokal (rezerwacja wygaśnie) lub,
  • b) osoba rezerwująca zrezygnuje z rezerwacji przed upływem terminu.
 9. Rezerwacja może być przez Klienta odwołana:
  • a) telefonicznie,
  • b) osobiście w biurze sprzedaży Dewelopera,
  • c) lub e-mailem.
 10. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji (wszelkie przedstawiane materiały graficzne oraz tekstowe) podane w serwisie www.centaurus.pl nie stanowią oferty handlowej ani publicznego zapewnienia w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wiążące oferty handlowe są wydawane Klientom w Biurach Sprzedaży.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka INOPA Investmet  Centaurus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163 w Gdańsku, zwana dalej „Administratorem".
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z przywołaną powyżej ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) wykonania rezerwacji lokalu, przygotowania oferty mieszkaniowej i komercyjnej oraz doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • b) przekazywania ofert handlowych produktów i usług w ramach spółki INOPA Investment Centaurus Sp. z o.o.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej apartamenty@centaurus.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz tytułem maila: USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH.
 5. Odwołanie zgody, o których mowa w punkcie 4. w okresie obowiązywania rezerwacji lokalu będzie skutkowało automatycznym anulowaniem rezerwacji.
 6. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się pod formularzem kontaktowym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422). Zgoda powyższa może zostać przez Użytkownika odwołana poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres poczty elektronicznej: apartamenty@centaurus.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz tytułem maila: USUNIĘCIE Z BAZY NEWSLETTER.
 7. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis internetowy www.centaurus.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi w postaci tekstowej, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na twardym dysku). Niosą one ze sobą takie informacje jak: nazwę strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  • a) ułatwienia korzystania z serwisu,
  • b) zbieranie danych pochodzących z reklam Google opartych na zainteresowaniach i danych demograficznych (wiek oraz płeć) służą do określenia profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych,
  • c) zbierania statystyk, niezbędnych do celów analitycznych, które pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu WWW, co przyczynia się do ulepszania jego struktury i zawartości.
  • d) serwis www.centaurus.pl wykorzystuje funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień Reklam.
 4. Serwis WWW wykorzystuje 2 rodzaje plików cookies:
  • a) session cookies (sesyjne) - przechowywane tymczasowo, do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
  • b) persistent cookies (stałe) - przechowywane są na urządzeniu końcowym przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
 5. Przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie powyższych informacji, powinien on zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć w dziale „Pomoc” w pasku narzędzi przeglądarki internetowej.
 6. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.